Suggesties

Wij zijn trots op het feit dat wij al 10 jaar kwaliteit leveren. Wij dragen er zorg bij dat u volledig tevreden bent over onze diensten. Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn dan zoeken wij altijd samen met u naar een passende oplossing. U kunt altijd contact met ons opnemen om de diensten te evalueren. U kunt ook gebruik maken van de formele klachtenprocedure zoals hieronder staat beschreven. 

Een klacht indienen

U kunt een klacht rechtstreeks indienen bij de directie van RiMa-educatie. Wij zullen binnen 4 weken contact met u opnemen. Uw klacht wordt bij ons vertrouwlijk behandeld, geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. U kunt een e-mail richten aan info@rima-educatie.nl of een brief richten aan:

RiMa-educatie
T.a.v. Martijn Straathof
Postbus 1236
8001 BE Zwolle

Neem in uw brief de volgende punten op:

  • Omschrijving van uw klacht 
  • Wat u wilt bereiken met uw klacht / wanneer de klacht in uw ogen is opgelost 
  • Het projectnummer en de projectdatum 
  • Uw naam 
  • De naam van uw school en bijbehorende adresgegevens 
  • Uw telefoonnumer 
  • Uw emailadres 

RiMa-educatie zal met u een afspraak maken om de klacht te bespreken waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg en een brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies. Elke klacht zal binnen maximaal 3 maanden afgehandeld worden.

Beroepsmogelijkheid
Mocht u er niet uit kunnen komen met ons, dan kunt u zich wenden tot dhr. drs. L.R.G. Brouwer als onafhankelijke derde partij.
U kunt daartoe uw correspondentie richten aan OCMT BV, T.a.v. dhr. L.R.G. Brouwer, Voorhelmstraat 25-107, 2012 ZM Haarlem.

De uitspraak van bovengenoemde onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.